Áldás, békesség!

A Bajai Református Egyházközség Honlapja

Áldás, békesség!

A Bajai Református Egyházközség Honlapja

"Kis, de fényes eklésiának mondatik."

„…jövevény és zsellér vagyok nálad” – hirdeti a zsoltáros vallomásában. Ennél kifejezőbb és találóbb jellemzőjét nem lehetne találni a Bajai Református Egyházközségnek. Olyan közösség múltjába és jelenébe tekinthet be honlapunkon a kedves látogató, amely folyamatosan megéli jövevény létét. Miként a Szentírás emberei, úgy mi is folyamatosan úton vagyunk. Bár a 18. század utolsó évtizedeiben letelepedett Baján a közösség, még sincsenek ősi református családok, illetve valódi tradíciói a gyülekezetnek. Egy-egy nemzedék a nagyobb folyamat része, amelyben a folytonosság az Örökkévaló Isten. Az Ő biztatása és Szentlelkének jelenléte ad számunkra bátorítást arra, hogy nekivágjunk azoknak a feladatoknak, amelyekre maga Jézus ad megbízást. Az Ő küldetésében igyekszünk járni és megmaradni, ellátni megbízatásunkat ebben a világban.

Ehhez szervesen hozzátartozik az, hogy önmagunkról szeretnénk minden “ajtót nyitó” számára alapvető tájékoztatást adni. Így készült el ez a most megújított honlap. A gyülekezet lelkészeként nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki érdeklődik egyházközségünk élete iránt. Igyekszünk a tőlünk telhető módon minél részletesebb tájékoztatást adni arról, hogy mi történik közösségünk életében. Kik vagyunk, milyen kérdések foglalkoztatnak, illetve milyen konkrét terveink vannak. Ajánlom jó szívvel ezt a fórumot mindenki számára, akár a belső körökből, akár külső érdeklődőként, hogy ebben a formában is kapcsolódjon be a közösség életébe. Reménység szerint Jézus szavai Egyházközségünk honlapjára vonatkozóan is egyfajta tanúságtétel lesz Őróla, illetve azokról, akik mai követői a Bajai Református Egyházközségben.

Bán Béla lelkipásztor

Istentiszteleti rend

Vasárnap10:00istentisztelet
  gyermek-istentisztelet
 17:00hálaadó istentisztelet

REFORMÁCIÓ 501

A Bajai Református Egyházközség és a Türr István Múzeum bemutatja
NYITOTT KAPUK
Rendezvénysorozat a bajai református templomban