Áldás, békesség!

A Bajai Református Egyházközség honlapja

Áldás, békesség!

A Bajai Református Egyházközség honlapja

"Kis, de fényes eklésiának mondatik."

„Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz dicsőséget szeretetedért és hűségedért!” (Zsoltár 115, 1)

Egy meglehetősen nárcisztikus korban, amelynek hatása alól olykor az egyház (egyházközségek) sem tudják magukat kivonni, szükséges megidézni a Szentírás számunkra olyan fontos hangsúlyát. Soli Deo Gloria. Egyedül Istené a dicsőség.
Midőn a tisztelt érdeklődő megnyitja gyülekezetünk honlapját, bízom benne, hogy a Bajai Református Egyházközségnek nem csak a napfényes, de árnyékos vonatkozásairól is tudomást szerez.
Nagyon szeretném, hogy ha József Attilával szólva, magunkról „nem csak a valódit, de az igazat is” bemutatnánk. Nem a szépet kívánjuk kizárólagosan megjeleníteni, hanem sokkal inkább azt, kié vagyunk, mik vagyunk, milyen törekvéseink vannak. Természetesen nem csak ünnepek, de hétköznapok is jellemzik gyülekezetünk életét, amelyeket olykor nem könnyű elhordozni.
Egyházközségünk immáron 207 év óta szórványhelyzetben, mint evangélium által reformált közösség igyekszik tanúskodni Uráról, ezzel eleget téve megbízatásának. Az idők folyamán a módozatok változnak, de a tartalom ugyanaz.
Egy honlap jó esetben nem csupán bemutatkozás, önmegjelenítés, hanem tanúságtétel. Adja Isten, hogy az irántunk figyelmet szentelők, egy olyan közösséget láthassanak bennünk, mely az élet kihívásai közepette igyekszik hű maradni Urához és megbízatásához.
Isten hozta a nyájas érdeklődőt!

Bán Béla
lelkipásztor

Istentiszteleti rend

Vasárnap

10 óra istentisztelet
gyermek-istentisztelet

17 óra istentisztelet

Hétfő

7:30
hétkezdő áhítat

Szerda

17 óra és 18 órai kezdettel
bibliaóra

Csütörtök

15:00
ifjúsági konfirmáció előkészítő
16:00
felnőtt konfirmáció előkészítő

Szombat

Minden hónap utolsó szombatján ifjúsági alkalom
16 órakor