A református karakter

Kedves Testvérek!
Az alábbi két írást jó szívvel ajánlom átolvasásra és megfontolásra. Elsősorban Békési Sándor tudományos igényességgel megírt esszéjét, amit a református karakterről jegyez. Mint a budapesti teológia rendszeres teológiai tanszékvezetője nagyon pontosan a biblikus, reformátori teológiai vonalon haladva beszél arról, mit jelent reformátusnak lenni e vallási szempontból is sokszínű világban.
A másik (szerényebb) írást én követtem el. Részben reflexió a kortárs politikai közbeszédre, de inkább látásom szerinti megfogalmazása, hogy mit jelent a keresztyén ember szabadsága.
Isten áldása kísérje a leírt gondolatok utóéletét!

Bán Béla lelkipásztor