A Zsinat Elnökségének közleménye

Kedves Testvérek! Kedves Gyülekezet!
Egyházunk vezető testületének kérését elfogadva, gyülekezetünkben átmeneti időszakban nem tartunk közösségi alkalmakat, nyilvános istentiszteletet. Fájó szívvel nyilatkozom erről, de eleget teszünk mind az egyházi, mind pedig a világi felsőbbség kérésének.Ez azonban nem jelenti, hogy digitális formában ne keressük és találjuk meg a módját, hogy istentiszteletek, igei meditációk hanganyag formájában eljussanak a közösség tagjaihoz. Erről a honlapon tájékoztatást fogok adni.

Addig is kérem mindenkitől a napi Igeolvasást és imádságot Isten gondviselő kegyelméért és irgalmáért, amibe helyezzük a teremtett világot és magunkat is!

Áldás, békesség! Testvéri köszöntéssel:
Bán Béla lelkipásztor