Bűnbánati istentiszteletek

“Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel!
Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!”(Zsoltár 100,4)


Kedves Testvérek!

Istennek legyen hála, hogy ha maszkviseléssel is, de közvetlen részvéttel tarthatunk istentiszteleti alkalmakat.
Gyülekezetünkben hagyományosan Advent első vasárnapján mindkét istentiszteleten az Úr szent asztalát megterítjük.
Egyházunkban hagyományosan az Úrvacsoraosztás előtti hétköznapokon ún. bűnbánati istentiszteleteken készülünk a szent jegyek vételére.
November 25-én, 26-án és 27-én (csütörtöktől szombatig) 17 órai kezdettel bűnbánati istentiszteleteket tartunk a templomban.

Ezekre az alkalmakra szeretettel hívom a gyülekezet tagjait. A találkozás reményében.

Áldás, békesség!

Testvéri köszöntéssel:

Bán Béla

lelkipásztor