„Ezen terítő készült Istenünk dicsőségére…”

A Hagyományok Háza, valamint a Népművészeti Egyesületek Szövetsége 2023-ban is meghirdette
a XIX. Kárpát-medencei Népi Textilfesztivált. A textilfesztivál célja volt, hogy a különböző hímző
körök, valamint népi iparművészek autentikus módon dolgozzák fel a különböző tájegységek
motívumait, díszítőelemeit. Ebbe a meghirdetett felhívásba kerülhetett be a szakrális textíliák
készítése című pályázati felhívás is.
A szakrális témában meghirdetett pályázatra számos alkotó és alkotóközösség nyújtott be szebbnél
szebb alkotásait. A kezdeményezésnek nem titkolt célja volt, hogy elősegítse az alkotók,
alkotóközösségek és a helyi egyházközségek összefogását, hogy tájegységük jellegzetes, népi
textilhagyományainak feldolgozásával újítsák meg a szakrális terek, templomok, imaházak
textiljeit.
Örömmel mondható el, hogy közel húsz református templomba készült úrasztali garnitúra az
országban. A Dunamelléki Református Egyházkerületben hat, a Bács-Kiskunsági Református
Egyházmegyében öt templomba varrtak alkotóművészek terítőt. A program keretében az elkészült
alkotások zsűrizésre kerültek.
A Dunamelléki Református Egyházkerület egy jelentősebb összeggel kívánta kifejezni köszönetét, s
egyben támogatta meg a rendezvényt.
A program sikerességét az is mutatja, hogy a szervezők elhatározták, hogy két év múlva újra
szeretnék megismételni az egyházi textíliák pályázati felhívását. Egyházunk támogatásából pedig
egy öt napos tábort rendeznek a nyár folyamán Békéscsabán, ahol a résztvevők megismerkedhetnek
a református egyház liturgikus textíliáival. A debreceni Déri Múzeum és a Református Kollégium
örömmel nyitja meg kapuit az alkotók előtt, hogy a résztvevők Szalai Emőke etnográfus vezetésével
számba vegyék a református garnitúrákat.
Istennek legyen hála, hogy ez a program megvalósulhatott, s hogy református templomaink terítői
egy-egy új darabbal gazdagodhattak.
Így a bajai református templomba is egy gyönyörű garnitúra kerülhetett. A textília készítői a
csátaljai művészeti díszítői szakkör volt 8 fővel. Ezúton szeretném megköszönni a szakkör minden
tagjának munkáját, valamint Jenei Anikó népi iparművésznek, hogy ebben a szép és nemes, bár
nem csekély kihívással járó ügyben segítette, megtervezte a motívum világot, tartotta a kapcsolatot
az alkotókkal, rendelkezésre bocsátotta a szűkséges alapanyagot.
A több hónapon át tartó, sok-sok órás kézimunka által született meg egy színvilágában újragondolt
erdélyi szálánvarrott, vagy ahogyan még nevezik, székely szálánvarrott zsinóros varrással készült
úrasztali garnitúra.
Adja Isten, hogy ez a program az elkövetkezendő években is folytatódhassék.
Istenünk dicsőségére, s szemünk gyönyörűségére.