Gondnok köszöntés

Gyülekezetünk az augusztus 8-án tartott délelőtti istentisztelet keretében köszöntötte Felső Illés gondnokot, 70. születésnapja alkalmából.
Köszöntő szavaiban a lelkipásztor Gondnok úrnak az Úr ügyéért és a gyülekezetért végzett áldozatos munkáját hangsúlyozta. Köszönetet mondott a több, mint 20 éve tartó szolgálat kapcsán az együttműködésért és a hűségért.
Hangsúlyozta, hogy lelkész és gondnok munkálkodása a testvériség jegyében kiegyensúlyozottságot eredményez.
Megköszönte Felső Illés sokak szeme elől elrejtett háttérszolgálatát. A jézusi szavak visszatükröződésén alapulóan: “Ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb…” (Máté 6, 3b)A születésnapos ajándéka a közösségtől, Kántor József művész (korábbi presbiter) egy alkotása, ami a reformáció 500 éves évfordulójára készült. A képen templomunk mellett, református szimbólumok jelennek meg.
Isten éltesse gyülekezetünk gondnokát! Urunk oltalma maradjon mivelünk!

Áldás, békesség!

(Fotó: Nievel Béla)