Gyászjelentés

” Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” Jn 11,25

Kedves Gyülekezet Tagok!
Fájdalommal tudatom, hogy Blinszki Imréné, született Bilekov Lídia gyülekezetünk hosszú ideje tagja, a közelmúltban elhunyt. Temetése 2021. február 26-án (pénteken) 11 órakor lesz, a szeremlei református temetőben.
Áldás, békesség! Testvéri köszöntéssel:
Bán Bélalelkipásztor