Gyászjelentés

“Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött….” (Jób 19, 25a)

Fájdalommal, de életéért hálát adva tudatom, hogy Kovács Endre, gyülekezetünk tagja, korábban presbitere, 77 éves korában, a koronavírus fertőzés szövődményében, december 08-án elhunyt.
Távozása nem csupán közvetlen szerettei számára fájdalom és veszteség, de a gyülekezetünk egészére nézve is. A benne munkálkodó érzékeny lélek sokunkra hatást gyakorolt.
Isten nyugosztalja Endre bátyánkat és minden gyászolónak az Úr Isten adjon vigasztalást, bátorítást! Azzal a hitünkből fakadó reménységgel, amit a Jób könyvén keresztül hiszünk és vallunk.
Bán Béla lelkipásztor