Gyászjelentés, temetés időpontja

“Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára.” (Lukács 2,29-31)

Kedves Testvérek!
A fenti Igével, fájdalommal, de a feltámadásba vetett hit reménységével tudatom, hogy Barna Béláné, született Molnár Lídia, életének 72. évében elhunyt.
Isten áldása és vigasztalása legyen minden gyászolón! Temetésének helyszíne Érsekcsanádon lesz, időpontjáról a későbbiekben a honlapon adunk tájékoztatást.

Áldás, békesség! Testvéri köszöntéssel:
Bán Béla lelkipásztor

Kedves Testvérek!
Barna Béláné Lídia temetése január 23-án (szombaton), 11 órakor lesz az érsekcsanádi református temetőben.
Kérem mindazoktól, akik személyesen kívánnak jelen lenni a gyászistentiszteleten, a hatályos járványügyi előírások betartásával tegyék ezt.
Lídia családja kérésének eleget téve, részvétünket virág helyett, egyházunkban szokásos módon, “koszorúmegváltással” fejezhetjük ki. Ennek célja a bajai református templom úrasztalának drapériája lesz. A hozzájárulás módja  elsősorban az egyházközség számlájára befizetett adomány (célmegjelöléssel), de természetesen lehetséges készpénzbefizetés is a Lelkészi Hivatalban.

Áldás, békesség! Testvéri köszöntéssel:
Bán Béla lelkipásztor