Gyászjelentés

“…úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás…”(Zsoltár 90 9b)


Kedves Testvérek!
Fájdalommal és mély együttérzéssel tudatom, hogy Gubkó Adrienne, Kovács László presbiter társunk felesége vasárnap elhunyt. Isten áldása és vigasztalása legyen elsősorban is közvetlen szerettein, de mindazokon, akik részvéttel követték a betegséggel való küzdelmét,erejének elfogyását és halálát.
A temetés 2022. április 8-án 14 órakor lesz a bokodi úti Köztemetőben.

Az Úr Isten vígasztaló ereje legyen és maradjon rajtunk.

Áldás, békesség!

Testvéri köszöntéssel:

Bán Béla
lelkipásztor

Kedves Testvérek!
Kovács László presbiter testvérünk kérését tolmácsolom.
Azt kéri a presbiterektől, illetve gyülekezeti tagoktól, hogy a temetés kapcsán, ún. koszorúmegváltás szerint járjunk el. Tehát a virágra (koszorúra) szánt pénzt az egyházközség pénztárába lehet befizetni. És egy később megjelölendő célt fog szolgálni. 
Kérem a megjelölt kívánság szerint járjunk el. 
Áldás, békesség!

Testvéri köszöntéssel:

Bán Béla

lelkipásztor