Gyülekezeti alkalmak, ünnepi istentiszteletek

Kedves Testvérek!

Az elkövetkezendő két hét a gyülekezeti élet vonatkozásában is mozgalmas lesz.
Szükségesnek látom, hogy az elektronikus felületen is rögzített módon jelenjenek meg
közösségi alkalmaink.
Kérem ezek szíves figyelembevételét.
Nagy szeretettel hívok, várok minden gyülekezeti tagot, egyrészt a réteg, másrészt pedig az
egyetemes közösségi alkalmakra.


Március 29-én (szerda) 18.00 órai kezdettel egy bibliaórát tartunk, filmnézéssel
egybekötve.
Március 31-én (péntek) 16.00 órai kezdettel tojásfestés lesz a gyülekezeti házban.
Ovisokat és alsó tagozatos gyermekeket, szüleikkel együtt szeretettel várjuk.
Április 1-én (szombat) ún. kisifit tartunk 16.00 órai kezdettel a felső tagozatos
diákoknak.
Április 2-án (virágvasárnap) délelőtt 10.00, illetve délután 17.00 órakor tartunk
istentiszteleteket.
Április 5-én (szerdán) 17.00, illetve 18.00 órakor bibliaórát tartunk.
Április 6-án (nagycsütörtök) este 18.00 órától Laki Tamás szolgálatával ún.
“virrasztós” istentiszteletet tartunk.
Április 7-én (nagypéntek) 10.00, illetve 17.00 órakor úrvacsorával egybekötött
istentiszteleteket tartunk.
Április 8-án (nagyszombat) 17.00 órakor bűnbánati istentiszteletet tartunk.
Húsvét vasárnap 5.45 órától húsvéti, reggeli áhítatot tartunk a Déri kertben.
10.00 és 17.00 órakor úrvacsorával egybekötött istentiszteleteket.
Húsvét hétfőn délelőtt 10.00 órakor úrvacsorás istentiszteletet tartunk.
Isten áldása kísérje, ne csupán az ünnepkör keretezését, de annak tartalmát, lelkiségét és
közösségi élményét.

Áldás, békesség! Testvéri köszöntéssel:
Bán Béla
lelkipásztor