Hálaadás

“Mindeddig megsegített bennünket az Úr! ” /1.Sám.7,12 /

Hálaadásra gyűlt egybe a Bajai Református gyülekezet október 25-én a vasárnap délelőtti istentiszteleten, hálaadásra a mögöttünk lévő 30 évért, Bán Béla tiszteletes úr és családja életéért és szolgálatáért.
Az erre az alkalomra szerveződött kicsiny kórus és zenekar 3 énekkel: a Velem vándorol utamon Jézus…, a 128. családi zsoltárral és a Sok számos esztendőket…c. erdélyi köszöntővel készült erre az ünnepi alkalomra. Elhangzott még Babits Mihály: Zsoltár gyermekhangra c. verse valamint Felső Illés gondnok úr szavait hallhattuk. Megköszönte, hogy tiszteletes úr mindvégig szeretettel hordozta a gyülekezetet, a sok-sok igehirdetést és az értünk mondott imádságokat.
Isten áldását kérte tiszteletes úr és a gyülekezet további szolgálatára.

   “Kell, hogy az Úr áldja, védje aki azt énekli: béke. “/ Babits Mihály /

Barna Béláné

Fotó: Nievel Béla