Hirdetés

Kedves Testvérek!
Szeretnék egy rövid tájékoztatást adni gyülekezetünk tagjainak.Elsősorban is hálás vagyok az Úr Istennek, hogy legjobb tudomásom szerint, akik érintettek lettek a koronavírus által, gyógyulófélben vannak. E súlyos járvány – Istennek legyen hála! – személyi veszteséget nem jelentett közösségünkre nézve.Értelemszerűen közösségi alkalmaink, így találkozásaink behatároltak. Legyen dicsőség Istennek, hogy a vasárnapi istentiszteleteket meg tudjuk tartani!
Köszönet továbbá az együttműködő Bajai Televíziónak, hogy vasárnap délelőttönként 10 órai kezdettel, Lélektől-lélekig című magazinműsorban, negyed órás blokkban, lehetőségünk van egy áhítaton keresztüli megjelenésre.
Ugyancsak köszönöm a közreműködő testvéreknek, hogy a vasárnap délelőtti igehirdetések hanganyaga, röviddel az elhangzás után elérhető honlapunkon.
Egyelőre – a járványhelyzet érdemi javulásáig – ebben az élő és virtuális megjelenési módban nem várható változás.
Karácsony előtt híradással leszek istentiszteleti rendünkről.
Köszönöm a gyülekezet tagjai egy jelentős részének, hogy az anyagi áldozathozatalról nem feledkeznek meg. Kérem, aki közvetlen módon nem tud becsatlakozni a gyülekezeti életbe, akár borítékban elhelyezve, akár átutalással – amennyiben késznek mutatkozik – támogassa gyülekezetünket, gondoskodjon egyházközségünk fenntartásáról. Szíves készségüket és együttműködésüket köszönöm.
A próféta biztató szavaival kívánok mindnyájunk számára lelki csöndet, elmélyülést advent idejében: ” Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad.” (Ézsaiás 60,2)

Áldás, békesség! Testvéri köszöntéssel:
Bán Béla lelkipásztor

2020.12.03.