Ifjúsági alkalmak

Kedves Testvérek!
Gyülekezetünkben kialakulni látszik egy rend az ifjúsági alkalmak időpontjával kapcsolatban.
Ezt kívánom szíves tudomásra hozni az érintetteknek, szülőknek, fiataloknak egyaránt.

Minden hónap utolsó szombatján a gyülekezeti házban tartunk ifjúsági alkalmat 16 órai kezdettel.

Erre az érintett korosztályt (konfirmandusok és középiskolások) szeretettel hívjuk és várjuk.
A közösségi alkalom felelőse Papp Szilvia lelkipásztor és Bán Márton hitoktató.

Áldás, békesség!

Testvéri köszöntéssel:

Bán Béla lelkipásztor