Jótékonysági futás, kerékpározás

Visszatekintés
 
Ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. (Galata 6, 10)
 
Isten iránti hálával tekintek vissza az október 19-én megvalósult rendezvényünkre. Jótékonysági futás (kerékpározás) szerveződött a gyülekezetünkhöz tartozó Kerekes család megsegítésére.
Egy évvel ezelőtt, tragikus körülmények között hunyt el Kerekes Zsolt családfő. A hátramaradottakkal való együttérzésből és támogatásként került sor erre a rendezvényre.
            Illesse köszönet az ötletgazdákat, illetve mindazokat, akik a program megszervezésében és lebonyolításában bárminémű szerepet vállaltak. Tisztelet azoknak, akik a regisztrációs díj befizetésével, a legtöbb esetben aktív jelenlétükkel gazdagították programunkat.
Külön köszönöm a Türr István Múzeum igazgatójának és munkatársainak áldozatos munkájukat.
Istennek legyen hála, hogy rendben, minden fönnakadás nélkül, egy csodálatos őszi délutánon mozoghatott és érezhetett együtt, mintegy 250 ember. Adja a Mindenható, hogy az emberi gesztusokon túl, amit egy ilyen kezdeményezés jelenthet, a fájdalmat hordozók számára legyen enyhület és benső békesség.
Isten áldása kísérje elsősorban a veszteséget hordozó család számára e rendezvény emlékét és utóéletét!
Áldás, békesség!
Bán Béla
lelkipásztor

Fotó: Nievel Béla