Konfirmáció 2020

Kedves Testvérek!
Ebben az esztendőben a vírushelyzet miatt, a pünkösdkor szokásos konfirmációs istentisztelet, gyülekezetünkben szeptember 20-án  történt. Hét konfirmandus fiatal készült erre az alkalomra. Az istentisztelet keretében zajlott az ifjú testvérek meghallgatása, fogadalomtétele, illetve az első úrvacsoravétel.
A fotók ennek az ünnepi eseménynek pillanatképei. Adja az Úr Isten, hogy e fontos hitbeli “mérföldkő” után, a most konfirmálók ne feledkezzenek meg a református közösségről, hanem érezzék a magukénak és találják meg benne a helyüket!
Isten áldása kísérje a konfirmálókat és a gyülekezet egészét!”Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.” (Róma 8, 16-17)

Áldás, békesség! Testvéri köszöntéssel:
Bán Béla lelkipásztor

(Fotó: Mészáros Debóra, Mihalovics Aliz)