Könyvajánló

Kedves Testvérek!

Karácsony előtt nagyon jó szívvel szeretnék figyelembe ajánlani egy prédikációs kötetet, mely gyülekezeti iratterjesztésünkben is megvásárolható.

Néhai Dr. Szűcs Ferenc lelkészi szolgálatának első fele gyülekezetekhez volt köthető, majd pedig nagyhatású teológiai professzorként végezte munkáját a budapesti teológián.

Tudományos és elmélyült teológiai munkája mellett gyakorlatilag teológus korától az életének a végéig folyamatosan hirdette Isten igéjét.

Tisztelői és tanítványai szándéka és a Dunamelléki Egyházkerület támogatása nyomán aktív szolgálatának első feléből (1999-ig) egy válogatott prédikációs kötetet jelent meg.

E gyűjteményes munkát szeretettel ajánlom mindenkinek, aki szívesen olvas biblikus, hitvallásosságban megalapozott református igehirdetéseket.

Dr. Szűcs Ferenc prédikációi ilyenek. Évtizedek múltán is üzenettel bírnak és gyakorlatilag semmit sem vesztettek érvényességükből.

Áldás, békesség!

Bán Béla

lelkipásztor