Közlemény

“A szentek iránti szolgálatról fölösleges írnom nektek.” (2Kor 9,1)
Kedves Gyülekezeti Tagok!
A jelenleg is tartó veszélyhelyzet idején, gyülekezeti életünk gyakorlata jelentős mértékben megváltozott. Ennek egy területéről szeretnék írni.
Elsősorban is köszönöm azoknak figyelmességét és készségét, akik nem feledkeztek meg ezekben a hetekben sem gyülekezetünk anyagi fenntartásáról. Gondnok úrral együtt köszönöm a különféle csatornákon befutó adományokat. Legyen érte dicsőség Istennek! Ugyanakkor szeretném fölhívni a figyelmet, hogy aki eddig nem tette, de módjában áll, pénzügyileg is támogassa az önmagát fenntartó gyülekezetet. Akár az éves fenntartói járulék rendezésével, akár perselypénzzel, de bárminémű adománnyal is.
Jó szívvel ajánlom figyelembe a gyülekezetünk számlaszámát, illetve az elektronikus utalást, de természetesen borítékban elhelyezve, megfelelő címkézéssel, a parókia postaládájába is be lehet dobni az adományt.
Köszönöm a megértést és kérem a szíves együttműködést.
Áldás, békesség! Testvéri köszöntéssel:
Bán Béla lelkipásztor

2020. április 27.