Nemzeti összefogás

“Bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad…”(Zsoltár 12,9a) Kedves Testvérek!


A három hete tartó, Ukrajnát sújtó háború nyomán egyházunk, illetve segélyszervezete folyamatos támogatásban igyekszik részesíteni mind a menekülteket,mind pedig az otthonmaradottakat.
Ebbe a gyűjtésbe értelemszerűen az egész egyháztest, így gyülekezetünk is bekapcsolódik.

A támogatás formájáról szeretnék rövid tájékoztatást adni.

1. A 2022. március 20-i istentiszteletek perselypénze Bajáról is a Református Szeretetszolgálaton keresztül a rászorultak megsegítésére ad lehetőséget.
2. A templomunkban elhelyezett ún. szeretet (diakóniai) perselyben szintén erre a célra gyűjtünk. A presbitérium döntése nyomán az itt összegyűlt összeget a határmenti református gyülekezetek – melyek a kezdetektől az első vonalú befogadó állomások – támogatására kívánjuk fordítani.

Jó szívvel ajánlom minden együttérzést hordozó és konkrét segítséget nyújtani kívánó Testvérnek, a bajba jutottak támogatásának ezt a lehetőségét.
Nem elfogulatlanul, de támogatólag hívom fel a figyelmet a pénzadomány mindkét csatornájára.

Tanúsíthatom, hogy a megjelölt módok célba érnek és konkrét, jó szolgálatot tesznek.
Áldás, békesség!

Testvéri köszöntéssel:

Bán Béla
lelkipásztor