Presbiteri csendes napok

PRESBITERI CSENDES NAPOK ZENGŐVÁRKONYBAN

2024.05.10-11-12.

De mit is jelent a csendesnap (egybe írva)? A csendesnap fogalmát a Bibliában nem fogjuk megtalálni. Jelentését a marosludasi reformátusok blogján fogalmazták meg lényegre törően:

 „ … kiválni a tömegből, a hétköznapok zajából, s elindulni Jézussal, vele együtt lenni, megpihenni, testi-lelki felüdülést nyerni. Mélyrehatóan odafigyelni Istenre, társainkra, önmagunkra, alaposan végiggondolni az életünket, felismerni azt, amitől meg kell üresedni, teret engedni annak, amivel fel lehet töltekezni. Meglátni Isten áldásait, Krisztus szeretetét, közös programok, előadások, beszélgetések, játékok, kirándulások által jobban megismerni, közelebb kerülni egymáshoz.”

Ez a hétvége más volt. Rengeteg jó gondolatot, érzést, lelki alapot adott mindannyiunknak. Voltak, akik nem tudtak mindhárom napon részt venni, mégis mindannyiunk nevében merem írni, hogy elérte célját az Úr, értéket és erősítést kaptunk, amelyet szívesen befogadtunk a lelkünkbe.

Voltak hangosabb, könnyed asztal melletti beszélgetéseink is, de csendes, figyelmes áhítatok és sétáink is. Voltak reggel és este áhítatok. Voltak ige melletti elmélkedéseink, beszélgetéseink Bán Béla esperes Úr és Papp Szilvia lelkipásztor könnyen befogadható vezetésével. Szilvia a szombat reggeli áhítaton Péter elhívásának történetét Kett módszerrel közelítette meg. „ A Kett-pedagógia keresztény értékrenden alapul, az ember életét Istenben gyökerezve Isten ajándékaként látja és láttatja. A fejet, a szívet és a kezet egyszerre szólítja meg, dolgoztatja ez a módszer, amely szimbólumokkal, pozitív képekkel dolgozik, és gyógyító erőket is mozgat. A lét és jelenlét örömére irányítja a figyelmet, megtanít lecsendesülni, a pörgésből megállni, befelé és az élet értelme felé fülelni, afelé indulni.”

Aztán voltak ki nem mondott érzéseink, és jól kitárgyalt gondolataink is.

Voltak sétáink a Pécsváradi Várban, a zengővárkonyi tojásmúzeumban, és egy rövid sétával eljutottunk a jobb időket megélt  gesztenyefák övezte ligetbe, ahol a hazai természetjárás meghatározó alakja, Rockenbauer Pál síremléke található.

A konfirmáció vasárnapján a helyi református templomban vettünk részt az istentiszteleten. Az Igét Győrfi Bálint lelkipásztor hirdette a Bibliolvasó kalauz alapján. (Jel. 2, 1-7)

Az istentiszteletet követően szeretetvendégséget szerveztek nekünk a gyülekezetük tagjai. Megható volt a szépkorú nénik szíveslátása, odaadó szolgálata. Presbiter asszonytestvérünk pedig lelkesen mesélt a templom, a falu történetéről, hagyományőrzéséről.

A hétvége minden perce adott volt arra, hogy az általános mindennapjainkból kilépve, a saját egyéni lelki épülésünkért, istenkapcsolatunkért tegyünk valamit. Valljuk be, itt könnyebben ment, mint otthon a tennivalókkal és feladatokkal teli hétköznapjainkon.

Az igazi lényeg mégis az alábbi igében rejlik, amely körül ölelte a lelkünket péntektől vasárnapig:
„…de még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják.” Lk. 11,28.

Vidók Melinda

presbiter