Pünkösdi istentiszteleti rend

“Így szól az én Uram, az Úr: A négy égtáj felől jöjj felém, lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek!”

(Ezékiel 37,9)

Kedves Testvérek!

Pünkösd előterében a Lélekért imádkozunk, hogy jöjjön be közösségünkbe és életet leheljen közénk. A gyülekezeti alkalmaink, ahová szeretettel hívom gyülekeztünk tagjait az alábbiak.

Mennybemenetel napján (áldozócsütörtök) 05.12. 18 óra.

Vasárnap 05.16. istentisztelet 10 és 17 órakor.

Bűnbánati istentiszteletek csütörtök-szombat (05.20-22.) 18 óra.

Pünkösdi istentiszteletek úrvacsoraosztással vasárnap (05.23.) 10 és 17 óra.

Pünkösdhétfő (05.24) 10 óra.

A Szentlélek Úristen megújító ereje és munkája legyen rajtunk!

Bán Béla

lelkipásztor