Reformáció

“Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Róma 8,31b)

Kedves Testvérek!

Hirdetem, hogy a reformációs, ökumenikus, úrvacsorával egybekötött istentiszteletünket 

2023. október 29-én, vasárnap 17.00 órai kezdettel tartjuk a református templomban. 

Igét hirdet: Kovács László evangélikus lelkipásztor

Az istentisztelet liturgiája a református rend szerint történik.

Mindenkit nagy szeretettel hívok és várok az ünnepi eseményre.

Áldás, békesség! Testvéri köszöntéssel:

Bán Béla

lelkipásztor