Reformációs istentisztelet

Kedves Testvérek!
Szíves tájékoztatásul közlöm, hogy október 31-én, vasárnap este 18 órai kezdettel a Református Templomban tartjuk közös protestáns ünnepi istentiszteletünket.

A vasárnapi istentiszteleten még az Evangélikus Templom került kihirdetésre, de ott időközben elkezdődtek a templom felújítási munkálatai, így istentiszteletet ott nehéz lenne tartani.
A lelkipásztorokkal történő megállapodás szerint tehát templomunkban lesz  az Úrvacsorával egybekötött istentisztelet.

Mindenki nagy szeretettel hívok és várok!
Számunkra nemcsak az egyházi évben fontos ez az ünnepi esemény, de az önazonosságunk szempontjából is fontos az az örökség, amit a reformáció hagyott ránk.
Ennek ünnepi és méltó folytonosságát szeretnénk a vasárnapi istentiszteleten is gyakorolni.

A találkozás reményében.
Áldás, békesség!

Testvéri köszöntéssel:

Bán Béla lelkipásztor