Tanévzáró istentisztelet 2021.06.13.

Szeretettel hívjuk és várjuk a gyermekeket, családokat a tanévzáró istentiszteletre 2021. június 13-án, 10 órakor!

“Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára, és ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz, és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened, az Úr esküvel ígért oda atyáidnak, Ábrahám, Izsáknak és Jákóbnak.” (5Móz30,20)