Új klenódiumok

„Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz.”
 
A 73. zsoltár 24. versével köszöntötte Bán Csaba, a hódmezővásárhelyi ótemplomi gyülekezet lelkésze a bajai gyülekezetet.
Elmondta: legyen ez az istentisztelet a hálaadásé azért, hogy az egy éve elhunyt id. Bán Béla lelkipásztor koszorúmegváltására szánt adományokból elkészülhetett az új úrasztali és szószéki terítőgarnitúra és a két új kancsó, amelyeket úrvacsoraosztáskor használhat a gyülekezet.
Hálát adott a befogadó gyülekezetekért, amelyekben id. Bán Béla és felesége szolgálhattak Isten dicsőségére.
A lelkész a Dániel próféta könyvének 2. fejezete és a 102. zsoltár válogatott versei alapján hirdette közöttünk Isten igéjét arról, amikor Dániel megmondja és megfejti Nebukadneccar álmát.
„Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő.” (90. Zsolt)
Hálaadás azért is, hogy ebben a nekünk adott életidőben, mennyiségi időben voltak minősített idők, amikor együtt lehettünk istentiszteleteken, bibliaórákon, együtt hallgathattunk igét, együtt énekelhettünk, imádkozhattunk, és ezeket az imádságokat Isten meghallgatta.
Hálaadás még azért is, hogy a minősített időben felhatalmazásunk van a közös imádságra, aminek meghallgatásaként Isten kegyelméből számunkra is feltárul az élet nagy titka.
Éljünk ezekkel a lehetőségekkel!
Végül Bán Béla lelkipásztorunk köszönetet mondott a terítő alapjául szolgáló vászon adományozójának és annak a népi iparművésznek, aki a dél-alföldi mintát megtalálta és a régen szőtt vászonra ráhímezte.
A mai naptól ezek a klenódiumok és a terítők templomunk ékességéül szolgálnak.
Mindezekért legyen dicsőség Istennek!
 
Barna Béláné

Fotó: Gere Erzsébet