Kedves Gyülekezeti Tagok! Szeretett Testvéreim!

A böjti időszak utolsó harmadához érünk, amelyben az evangéliumi leírás nyomán szeretnénk követni a keresztre tartó Jézust. A kereszten át a feltámadásig jutó Jézust. Ezen az úton, a Márk írása szerinti evangélium kibővített passiótörténete lesz vezérfonalunk. Köszönöm dr. Marjovszky Tibor nyugalmazott teológiai tanárnak a segítségét: Tom Wright – Márk mindenkinek című munkájából elvégezte a fordítást és rendelkezésünkre bocsátotta.
Bízom benne, hogy ez naponkénti szentírási szakasz, illetve annak tömör magyarázata, e hitünk szempontjából fontos időszakban segítséget és lelki táplálékot ad.

Isten áldása kísérje e csaknem naponkénti sorozatot!
Áldás, békesség! Testvéri köszöntéssel:

Bán Béla
lelkipásztor