2020.

2020.05.31.

Ének: 371/1,2,5,7 Textus: Kolossé 4,2-6 Kedves Testvérek! Az elmúlt hetekben és ma, pünkösdvasárnap is, az igehirdetés a Szentlélek Úr Istenről szól. Munkájáról, hatásáról, amely az

2020.05.24.

Ének: 372/1, 6 Apostoli köszöntés Textus: Efezus 1, 3., 7., 8, János 16, 23 Kedves Testvérek! Egy hét választ el bennünket pünkösdtől, attól az ünneptől,

2020.05.17.

Ének: 234/1, 2 Apostoli köszöntés Textus: 1János 5, 4-5 Kedves Testvérek!             Pünkösd előterében, mint ahogy egy héttel ezelőtt is, a Szentlélek munkájáról, ajándékáról szeretnék

2020.05.10.

Ének: 255/1,2 Textus: ApCsel 1, 2b-8 Kedves Testvérek!             A felolvasott szentírási szakasz a pünkösd és húsvét közötti ötven nap egy fontos mozzanatához vezet el

2020.05.03. Ézsaiás 40, 27-31

„Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki teremtette az eget és a földet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi

2020.04.26.

Ének: 25/1,2 Apostoli köszöntés Textus: Efezus 2,13-19 Kedves Testvérek!             A templomunk, ahol e felvétel rögzítésre kerül, egy olyan közösség megszentelt helye, akik egykor ebben

2020.04.19.

Ének: 489/1,2 Apostoli köszöntés Alapige: János 21,1-14 Kedves Testvérek! A felolvasott részlet a Szentírásból egy húsvéti utótörténet. Időiségében olyan távol lehet a föltámadás napjától, mint

2020.04.12. Húsvét vasárnap

2020. április 12. JÉZUSSAL AZ ÚTON Ének: 185 Textus: Lukács 24,13-35 Apostoli köszöntés Kedves Testvérek!          A feltámadásról szóló evangéliumi leírások közül ez a történet,

2020.04.10. Nagypénteki istentisztelet

GONOSZTEVŐKKEL EGYÜTT Apostoli köszöntés Textus: Lukács 23,32-33; 39-43 Kedves Testvérek!          A kezemben lévő Szentírás, amiből felolvastam, hozzávetőlegesen ezer év történetét hordozza. Ez az ezer

2020.03.29. Zsidó 13,13a

„Menjünk ki tehát őhozzá a táboron kívülre…” (Zsidó 13,13a) Lekció: Lukács 20,9-18 Ének: 229/1,3 Textus: Zsidó 13,12-13 Kedves Testvérek!          A napokban két különböző helyről

2020.03.22. Péld 20,20-22

ÖRÖKSÉG ÉS REMÉNY Textus: Példabeszédek 20,20-22 Kedves Testvérek! Lehet, hogy a szíves tv néző, amikor egy lelkipásztort meglát a képernyőn, magában arra gondol: már ilyen