A presbiteri tisztségről

Egyházunk életében a XVII. század közepétől jelentős szerepet tölt be az egyházközség választott vezetőtestülete, a presbitérium. Nem kívánok kimerítő történeti áttekintést adni, hogy miképpen alakult az idők folyamán ez a testület, illetve a megbízatása. Összegzésképpen talán csak annyit, hogy a társadalmi berendezkedés, illetve a helyi hagyományok meglehetősen meghatározzák egy-egy testület arculatát.

Egyházunkban, a presbitérium vonatkozásában jelenleg a jogi szabályozást a Zsinat által 1994-ben elfogadott, egyház alkotmányáról szóló törvény rendezi. A jogi keretek mindig fontosak, amit azonban a gyülekezet életében a választott testület -nevezetesen a presbitérium- tartalommal tölthet meg.
Mi a presbitérium feladata? A biblikus háttér alapján, első renden is „őrállói” megbízatás.  A Szentírásban, konkrétan Ezékiel könyvében az Úr Isten ad megbízást és felhatalmazást az Ő választottjának azért, hogy a nagyobb közösség életét vigyázza. 
A presbiteri tisztség a Lélek választása nyomán a közösség felhatalmazásából a gyülekezet életét óvó, őrző, támogató lelkület és konkrét cselekvés. A testületi elv nyomán nem egyéni ambícióknak a színtere, hanem lehetőség szerint konszenzus keresése és megtartása. A presbitérium nem feltétlen kontrollcsoport, bár kétségtelenül ellenőrző feladata is van. Ezt a szolgálatot azonban sokkal inkább a közösség javára és építésére szükséges fölhasználni. Talán mondani sem kell, alapvető eligazodásunk Isten írott Igéje és hitvallásos irataink útmutatása. 
Konkrét helyzetekben a presbiterek feladata változhat, de az elkötelezettség és hűség az Úr Jézushoz és az Anyaszentegyházhoz nem kérdőjeleződhet meg.

Isten áldása kísérje a gyülekezetünk presbitériumának szolgálatát!

Bán Béla 
lelkipásztor